JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Två unga män dömda för försök till mord

[2018-09-13] Haparanda tingsrätt

Haparanda tingsrätt dömer idag två unga män för att med tydliga inslag av tortyr och sadism försökt att döda en ung man. Gärningen rubriceras som försök till mord och en 21-årig man döms till 12 års fängelse och den 19-årige medgärningsmannen döms till 8 år och 6 månaders fängelse.

I början av maj 2018 påträffades en nedkyld och svårt skadad ung man av förbipasserande på Strandpromenaden i Kalix. Mannen hade brännskador på 30% av kroppen och en punkterad lunga. Han hade därutöver fraktur, sår, blånader och svullnader.

Både 21-åringen och 19-åringen erkände grov misshandel. Ytterligare en man åtaldes för medhjälp till försök til mord. Han förnekade gärningen.

Tingsrätten har funnit att 21-åringen och 19-åringen ska dömas för försök till mord då de försatt målsäganden i vanmakt under 9 timmar och utsatt målsäganden för synnerligen grovt våld. Det våld och den skada som målsäganden utsatts för har varit livsfarligt och livshotande.

– Gärningsmännen har varit fullt medvetna om risken för dödlig utgång och de har varit helt likgiltiga till att målsäganden kunde dö, säger rådman David Boberg.

Det är ett mycket allvarligt brott vilket avspeglas i påföljderna. 21-åringen döms till det fulla straffvärdet och 19-åringen döms till 8 år och 6 månaders fängelse då dennes ålder påverkar straffets längd.

Tingsrätten frikände den man som åtalats för medhjälp till försök till mord. Tingsrätten fäste särskilt avseende vid att den tilltalade uppgett att han inte kände till vad målsäganden utsatts för.

Målsäganden tillerkänns 175 000 kronor i kränkningsersättning. Vid mordförsök lämnas normalt ersättning för kränkning med 125 000 kronor. Tingsrätten har i detta fall ansett att det förelegat försvårande omständigheter varför kränkningsersättningen ska bestämmas till ett högre belopp.

Rätten var enig.

Senast ändrad: 2018-09-13

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 343-18

Beställning av dom:

Dombeställning: Två unga män dömda för försök till mord
Domen kan även beställas genom att kontakta Peter Invall på tel 0922-281 20. Den som vill ha en utskrift av domen debiteras enligt avgiftsförordningen. Domen omfattar 78 sidor och avgiften uppgår till 186 kr + porto.

Fakta:

Angående påföljden

Om gärningsmannen var under 21 år gammal när brottet begicks ska hans ungdom beaktas vid straffmätningen. Detta följer av brottsbalken. Enligt praxis ska straffreduktionen bli större desto yngre personen är.

Ett riktmärke brukar vara att straffet för en 15-åring sätts till cirka en femtedel av det straff som en person som var 21 år eller äldre skulle få. På motsvarande sätt reduceras straffet för en 19 åring till ca två tredjedelar.