JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Haparanda tingshus

Haparanda tingsrätt

Postadress: Box 174 953 24 Haparanda
Besöksadress: Strandgatan 20 953 31 Haparanda
Tel: 0922-281 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Läs mer om tingsrätten

Information från Haparanda tingsrätt

Möjligheten att faxa upphör

Fr.o.m den 15 april 2019 går det inte längre att faxa handlingar till Haparanda tingsrätt. Vi hänvisar i stället till e-post (haparanda.tingsratt@dom.se) eller vanlig post.

Du kan naturligtvis även fortsättningsvis lämna in handlingarna i vår reception.

Digital hantering

Haparanda tingsrätt tar gärna emot post via e-post i PDF-format. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Detta gäller dock inte fullmakter eller stämningsansökningar som måste ges in i original.

haparanda.tingsratt@dom.se - glöm inte att ange målnummer

Rättegång i tingsrätten

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol för huvudförhandling. Vid en huvudförhandling i ett brottmål beslutar domstolen om den tilltalade, det vill säga den som är misstänkt och åtalad för ett brott, är skyldig. Samtidigt avgörs vilket straff (påföljd) det ska bli.

Klicka här för att läsa mer om hur en rättegång kan gå till